Refundacja soczewek kontaktowych przez pracodawcę

Dofinansowanie na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników znane jest od lat i chętnie wykorzystywane przez te osoby, których stanowisko pracy wiąże się z obsługą komputera. Jest to element ochrony zdrowia i mówią o nim przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecnie także pracownicy noszący soczewki kontaktowe mogą skorzystać z refundacji. Dla wielu osób jest to doskonała okazja, by odciążyć swój budżet domowy. Sprawdź, czy takie dofinansowanie dotyczy każdej osoby, która obsługuje monitory ekranowe. Dowiedz się także, jaką kwotę otrzymasz na zakup soczewek kontaktowych.

Czy pracodawca refunduje okulary korekcyjne pracownikom?

Masz wadę wzroku, a Twoja praca wymaga tego, aby spędzać przynajmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe? Zastanawiasz się, czy Twój pracodawca może wspomóc Cię finansowo w zakupie okularów korekcyjnych? Jak najbardziej możesz liczyć na refundację okularów, mówią o tym przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wiele firm decyduje się na wprowadzenie programów refundacyjnych na okulary korekcyjne dla osób pracujących przy obsłudze monitora ekranowego. Nie jest to jednak ich dobra wola, a konieczność zastosowania się do przepisów, a konkretnie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., nr 148, poz. 973 z późn. zm.). Jeżeli podczas badań okresowych lekarz medycyny pracy wskaże, że konieczne są okulary korygujące wzrok, to taki pracownik może liczyć na uzyskanie refundacji okularów od swojego pracodawcy.

Jaki warunki należy spełnić, aby skorzystać z refundacji okularów korekcyjnych?

Żeby móc skorzystać z programu refundacyjnego, konieczne jest przede wszystkim posiadanie zaświadczenia lub recepty na okulary wystawionej przez specjalistę okulistę. Można ją otrzymać w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, ale równie dobrze może być wystawiona przez lekarza medycyny pracy. To jednak nie wszystko. Pracownicy korzystający z dofinansowania muszą przynajmniej połowę swojego dziennego wymiary pracy spędzać przed monitorem ekranowym komputerów stacjonarnych lub laptopów.

Po uzyskaniu zaświadczenie lub recepty niezbędnej do wykupienia okularów zgodnie z zaleceniem lekarza należy skontaktować się z działem HR w swojej firmie. Wówczas można dowiedzieć się, jakie konkretnie podanie należy złożyć, aby uzyskać dofinansowanie.

Ile zwykle wynosi dofinansowanie okularów korekcyjnych?

Większość firm decyduje się na częściowe dofinansowanie na zakup okularów służących do korekcji wzroku. Zależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego możliwości finansowych jest to od 50% do nawet 80% kwoty szkieł korekcyjnych. Zdarza się także, że jest to także określona kwota np. 200 czy 400 złotych.

Czy pracownik może uzyskać refundację na soczewki kontaktowe?

Coraz więcej osób na całym świecie nosi soczewki kontaktowe. Są one łatwe w użytkowaniu i zapewniają codzienny komfort. Dla nich dobrą informacją będzie fakt, że dzięki przepisom wprowadzonym 17 listopada 2023 roku, pracodawcy mają obowiązek dofinansowania także zakupu soczewek kontaktowych.

Warto zauważyć, że w zakresie refundacji szkieł kontaktowych występują pewne ograniczenia. Nowe zasady obowiązują jedynie dla tych stanowisk, które zostały utworzone po 17 listopada 2023 roku. Pracodawcy zatrudniający osoby przed wskazaną datą mają jednak określony czas na dostosowanie się do nowych przepisów. Muszą to zrobić do 17 maja 2024 roku. Wówczas wszyscy pracownicy, bez względu na datę utworzenia stanowiska, będą mogli cieszyć się wsparciem finansowym na zakup soczewek kontaktowych.

Do jakiej kwoty pracodawca zwraca za soczewki kontaktowe?

Dofinansowanie na szkła kontaktowe dla osób zatrudnionych na stanowiskach pracujących przy komputerach stacjonarnych może być zróżnicowane w zależności od polityki danej firmy. Wygląda to podobnie jak w przypadku okularów do korekcji. Pracodawcy często oferują częściowe lub pełne pokrycie kosztów zakupu soczewek kontaktowych. Zdarzają się także określone kwoty, które można przeznaczyć na szkła kontaktowe.

Czy pracodawca może odmówić refundacji soczewek kontaktowych lub okularów do korekcji?

Zgodnie z podstawą prawną w dziedzinie bezpieczeństwa pracy każdy pracownik, którego stanowisko wiąże się z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe, a przy tym pracuje przy nich połowę dobowego wymiaru czasu pracy ma prawo otrzymania okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok z dofinansowaniem. Wystarczą do tego wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej lub badań okresowych. Nie ma znaczenia, czy występuje różnica wady wzroku pomiędzy oczami i jakie schorzenie dotyczy pracownika (krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm). Warto także zauważyć, że zarówno okulary, jak i szkła kontaktowe korygujące wzrok pomimo dofinansowania nie są własnością pracodawcy.

Zasady w sprawie minimalnych wymagań na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Nawet jeżeli w wyniku badań profilaktycznych okaże się, że Twój wzrok jest dobry, to powinieneś zadbać o swoje zdrowie w miejscu pracy. Do ochrony oczu mogą zostać użyte zwykłe okulary bez korekcji, ale z powłoką, która ma filtr światła niebieskiego. Ma to ogromny wpływ na komfort oczu, które przez większość dnia wpatrzone są w monitor stacjonarny czy laptop.

Kolejną kwestią są także odpowiednie warianty wyposażenia stanowiska pracy. Monitor stacjonarny powinien znajdować się na wysokości oczu pracownika. Jeżeli jego budowa na to nie pozwala pracodawca powinien zainwestować w podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu w odpowiedniej pozycji.