Acuvue Oasys 1-Day

Acuvue Oasys 1-Day

Innowacje w soczewce Acuvue Oasys 1-Dat

Kup teraz

 

√ Wszystkie soczewki kontaktowe marki ACUVUE® posiadają filtr UV, który pomaga chronić rogówkę i wnętrze gałki ocznej przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Soczewki kontaktowe z filtrem UV NIE zastępują gogli lub okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV, gdyż nie zakrywają całkowicie oczu i okolic wokół nich. Zaleca się korzystać z gogli lub okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV zgodnie z zaleceniami specjalisty. 1. Dane firmy JJVC 2015, HydraLuxe™ Technology. McParland et al. New Lens for Demanding Days. Optician(2016) 251; 6555: 2428. 2. Dane firmy JJVC 2016. Dwa randomizowane, maskowane dania kliniczne w układzie naprzemiennym przy użyciu kwestionariusza Contact Lens User Experience (CLUE) wykazały statystyczna przewagę w komforcie, jakości widzenia i obsługiwaniu się soczewkami kontaktowymi (**n = 119 i *n = 276). 3. W 21 badaniach klinicznych (www.clinicaltrials.gov) oceniano subiektywny komfort noszenia jako pierwszo- lub drugorzedowy wynik badania w soczewkach kontaktowych ACUVUE OASYS® with HYDRACLEAR® Plus. Przegląd według stanu na dzień 20 listopada 2017 r. ACUVUE®, ACUVUE® OASYS 1-Day i SOCZEWKA, KTÓRA ZMIENIA WSZYSTKO™ są znakami towarowymi firmy Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłzecka 24, 02135 Warszawa, Polska; Spółka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS0000032278, NIP 1130020467, o kapitale zakładowym 39 751 500,00 złotych. © Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., 2018 OPTYK/2018/06/8476