Jak czytać receptę?

Krok nr 1

Przygotuj receptę, na której specjalista wpisał wyniki badania wzroku. Zobacz, co oznaczają poszczególne oznaczenia:

OP - oko prawe

OL - oko lewe

SPH - sfera

CYL - cylinder

OŚ - oś

ADD - dodatek do bliży

Krok nr 2

Do prawidłowego wykonania okularów potrzebne jest PD - rozstaw źrenic.

Jeżeli na recepcie jest jedna wartość PD – zaznacz „PD takie samo dla obu oczu” i przepisz podaną liczbę.

Jeżeli na recepcie wpisano wartość PD dla każdego oka oddzielnie – zaznacz „PD różne dla obu oczu” i wpisz odpowiednie wartości dla oka prawego i oka lewego.

Krok nr 3

Sprawdź jeszcze raz poprawność wpisanych danych. Jeśli wszystko się zgadza, możesz przejść do wyboru soczewek okularowych.